Nosaltres 2020-08-18T16:47:07+00:00

Nosaltres

Que és Bio-Ajustament®

Mètode de treball Corporal que ajuda a restaurar l´equilibri físic-psíqiuic-emocional. Està basat en una visió Osteopàtica del cos, com a unitat inseparable. Està pensat perquè un mateix pugui gestionar-se el treball que necessiti en cada moment.

La creació del mateix, ve donada per la investigació durant mes de 10 anys amb persones amb diversos problemes físics, els quals es repetien un temps després de diferents tractaments.

Vam veure que sense una comprensió del nostre cos , una consciència del que ens pasava i un autotreball  no acabàvem amb el dolor.

Es aquí on, a partir de diferents tècniques corporals i sempre partint d´aquesta visió de l´Osteopatia vaig crear un nou mètode de treball, el qual integrava:

Com Funciona

1. Investigació del propi cos

  • A partir d´unes postures es genera una sèrie de preguntes per saber on estem i com tenim el cos.
  • Explicació de les possibles causes que poden provocar aquestes disfuncions.

2. Distenció ,mobilització i equilibri

  • Treball amb exercicis d´estiraments i mobilitat corporal.
  • Utilització de materials com pilotes, pals, xurros en llocs estràtegics del cos per re-equilibrar el sistema corporal, autot-tractament i auto-recolocació.
  • Explicació de les possibles causes Mentals que ens provoquen dolor i ens limiten la movilitat a la vida.
  • Integració ,comprensió , i alliberament mental-emocional i físic.

3. Tècniques per ajudar a l´autogestió del nostre propi cos

  • Coneixement per aplicar la tècnica que ens anirà millor.
  • Seguretat en nosaltres mateixos ( Només nosaltres podem sentir com estem, la percepció de cada persona es única i diferent en totes les persones).

COM ES PRACTICA:

És un mètode que es pot practicar en grup o individual.

Quan es practica en grup, sabent que cada persona es única i el seu cos expressa coses diferents, està pensat perquè l´efecte sigui beneficiós per tothom.

Si recordem que el cos funciona com una sola unitat, no està separada una part d’una altra( exemple: els peus del cap),la restauració complerta  sigui l´exercici que sigui, beneficiarà a la integritat de tot el cos.

Les classes en grup, es practiquen una vegada a la setmana amb una durada d’1.30h.

Els intensius poden durar des de 3h, fins 1 cap de setmana sencer (2 dies)

Quan es practica de forma individual , es pot fer un treball mes específic, depenent de la persona.

QUI POT PRACTICAR-LO:

Tota persona interessada en canviar, millorar ,comprendre, conèixer i actuar de forma efectiva en el seu cos.